เกี่ยวกับเรา

             
             ด้วยประสบการณ์ด้านพลอยมากกว่า40ปี คุณอัจฉราวรรณ ลิ้มเล็งเลิศ อดีตนายกสมาคมและที่ปรึกษาสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่    ได้เปิดร้านจำหน่ายเครื่องประดับชื่อร้านอัญมณี ชั้น2 ศูนย์การค้าเชียงอินทร์พลาซ่า ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2563 สินค้าหลักเป็นเครื่องประดับทองเพชรพลอยและพลอยจากประเทศพม่า เช่น ทับทิม ไพลิน และหยก เป็นต้น

           เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มีอยู่เดิมและการขยายตลาดใหม่ๆ ในปีพ.ศ.2544 ได้ย้ายไปเปิดร้านที่ชั้น2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ถนนมหิดล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สินค้าหลักยังเป็นเครื่องประดับทองเพชรพลอยและเพิ่มสินค้าใหม่เป็นลูกปัดและพลอยเนื้ออ่อนแบบทันสมัยในตัวเรือนเงิน
 
            และการเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ สินค้าจะได้รับการรับประกันจากร้านอัญมณีว่าผลิตจากเพชรและพลอยแท้