แต่งเครื่องประดับ

เพื่อความพึงพอใจของท่าน เรายินดีออกแบบและทำตามแบบเฉพาะของท่านหรือทำตามการออกแบบของท่านเองโดยช่างฝีมือจากโรงงานของเราด้วยราคาที่เหมาะสม